Nhựa đường

13/7A, Đường 13, Khu Phố 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh
(08) 62892999
phatanco@gmail.com
http://Phatanco.vn
Thi công bê tông nhựa nóng Hệ thống cung cấp nước Hệ thống kỹ thuật San lắp mặt bằng Thi công đường giao thông Thiết..
Ngành: Xây dựng
13/7A, Đường 13, Khu Phố 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh
(08) 62892999
phatanco@gmail.com
http://Phatanco.vn
Thi công đường giao thông Thiết bị xử lý nước Thi công hệ thống cung cấp nước, thoát nước, xử lý nước..