Đồ Uống, Cà Phê, Trà

499/160/13 Hamlet 6, Dong Thanh Commune, Hoc Mon Dist., HCM City
(08) 6251 9317 / 3504 1677 / 6297 4672
caphehoangthuy@yahoo.com.vn
http://www.caphehoangthuy.com.vn
316A/14 Highway 1A, Hamlet 1, An Phu Tay Commune, Binh Chanh Dist., HCM City
(08) 3760 0523
vp@nguyenthongcoffee.com.vn
www.nguyenthongcoffee.com.vn
61 Nguyen Van Giai St., Dakao Ward, Dist. 1, HCM City
(08) 38201754 - 38201998 – 38203033
intimexhcm@intimexhcm.com
www.intimexhcm.com
194 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.3, HCM City
(08) 39305215 / 39300904
coffee@petecof.vn
http://Petecof.vn
04 Tran Doan Khanh St., Da Kao Ward, Dist. 1, HCM City
(08) 39103425 - 39103426
talk2me@vinacacao.com.vn
http://www.vinacacao.com.vn
48/10B Nguyen Du St., Ward 7, Go Vap Dist., HCM City
(84-8) 35886376
nguyenanhthu04@gmail.com
61/7D Tien Lan 1 Hamlet, Ba Diem Commune, Hoc Mon Dist., HCM City
(84-8) 35925063 Hotline:0933789421
75/824 Le Duc Tho St.,Ward 6, Go Vap Dist., HCM City
(08) 62726125 - 0903849192
luongtai1970@gmail.com
www.tuka.vn
22 Dat Thanh St., Ward 6 , Tan Binh Dist., HCM City
(84-8 ) 62924934 / 35 / 36
info@hoahuongduong.vn
www.hoahuongduong.vn
136/21/8A TCH 10 St., Quarter 9, Tan Chanh Hiep Ward, Dist. 12, HCM City
(84-8) 62828282 - 62888111
cafedaithanh@gmail.com
www.cafedaithanh.com